Seuralle uusi puheenjohtaja

Tuomarila-Seura on vuosikokouksessaan valinnut uudeksi puheenjohtajaksi Tiina Kähkösen.

Vuosikokous vahvisti myös erovuoroisten jäsenien tilalle uudet jäsenet.  Johtokuntaan valittiin uusina jäseninä Ritva Lassila, Pirjo Piiroinen, Marjukka Vainio, Mira Ekonen ja Eija Tupakka.  

Vanhoina jäseninä johtokunnassa jatkavat Markku Ojala, Sirpa Lindholm, Veikko Susi, Raimo Kukko ja Jorma Jokinen.

Johtokunnan varajäseninä jatkavat Marja Sipilä, Lasse Naukkarinen, Oili Kleimola ja Heikki Kotamies.

Tuomarila-seuran vuosikokous 2015 keskiviikkona 25.3.2015

Sääntömääräinen vuosikokous pidetään Entressen kirjaston Sinisessä huoneessa klo 18:00-20:00.

Esillä ovat mm. seuran puheenjohtajan valinta vuodelle 2015, sekä valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle.

Haluaisitko Sinä olla tekemässä entistäkin viihtyisämpää Tuomarilaa? Puheenjohtajan tehtävä on ollut hyvä ponnahduslauta kunnallispolitiikasta kiinnostuneille. Puheenjohtajan tehtävään sopii henkilö, jolla on halu viedä Tuomarilaa ajassa eteenpäin, osaa arvostaa yhteisöllisyyttä ja yhdessä tekemistä. Ehdokkaita otetaan mielellään vastaan vaikkapa kommentoimalla tätä artikkelia (kommentteja ei julkaista, ellei ole julkaistavaksi tarkoitettu).

Ohessa linkki esityslistaan.

Sydämellisesti tervetuloa!

Markku Ojala
Tuomarila-seura ry
varapuheenjohtaja

 

Tuomarila II, 611202 kaavaehdotus nähtävillä.

Asemakaavan muutoksella mahdollistetaan nykyisen yleisten rakennusten korttelialueen muuttaminen asumiseen osoitteessa Tuomarilantie 1.  Kaavahankkeen toteuttaminen edellyttää maankäyttösopimusta.

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti 4.2.2015 kaavaehdotusten nähtäville asettamisesta. Nyt on käsillä se aika. Tutustu suunnitelmiin ja vaikuta! Kaavaehdotus on nähtävillä 23.2.–24.3.2015.

Tulevan kaupan liittymän katusuunnitelmaehdotus on nähtävänä. Vaikutusmahdollisuus osallisilla.

Tuomarilan Pitkännotkontien ja siihen liittyvien katujen alkuosien, uuden liikenneympyrän, bussien uuden kadunvarsipäätepysäkin, uuden kierrätyspisteen ja tulevan kaupan liittymän katusuunnitelma on nähtävänä 9-23.2.2015. Lisätietoja ja suunnitelmat ovat myös netissä.

Linkki katuhankkeen sivulle

Linkki asemapiirustukseen, jossa myös katusuunnitelmien koostepiirustus.

Katusuunnitelma ja tyyppipoikkileikkaus tulevan kaupan kiertoliittymästä

Vaikuta nyt! Osallisilla on oikeus tehdä muistutus katusuunnitelmaehdotuksesta. Kadunrakennustyöt on tarkoitus käynnistää vuoden 2015 aikana.

Espoon kaupunkiratasuunnitelma valmis ja nähtävänä

Oheisessa linkissä on uusi Espoon kaupunkiratasuunnitelma välille Leppävaara-Kauklahti.

Uunituoreessa raportissa on radan perusteet, kustannusarviot ja suunnitelmat. Suunnitelmista käy ilmi, että uusi raidepari tulee paikallisliikenteelle jatkona jo Helsingistä Leppävaaraan ulottuvalle raideparille. Suunnitelmassa esitetään mm. Tuomarilan asema.

Kaupunkiraiteet tulevat nykyisen asemarakennuksen puolelle. Toiseen suuntaan Tuomarilasta noustaan junaan suunnilleen nykyisen asemalaiturin paikalta ja toiseen keskisaarekkeelta. Uusien raiteiden väliin rakennetaan matkustajille siis uusi keskisaareke, johon tulee myös katos. Nykyisestä alikulkutunnelista, ehkä saneerattuna, tulee portaat keskisaarekkeeseen ja suunnitelmassa on myös hissi. Portaat alikulkutunneliin menevät suunnitelman mukaan Suvelan puoleisesta päästä ja tietysti sinne pääsee tunnelin päistä.

Toiselta raideparilta, joiden sijainti myös muuttuu, ei pääse laitureille, joten kaukojunat pysähtyvät vasta Espoon asemalla.

Asemalla olisi 39 autopaikkaa eli suunnilleen sama kuin nykyisin ja pysäköintipaikoille ajetaan uuden liikenneympyrän kautta, joka tulisi Tuomarilantien ja Tuomarilankadun risteykseen. Enemmän liityntäliikenteen pysäköintipaikkoja on suunniteltu Koivuhoviin ja Kauniaisiin. Pyöräpaikkoja on runsaasti.

Suunnitelma on nähtävänä 29.1-27.2.2015 Espoon kaupungin teknisen keskuksen näyttelytilassa, Virastopiha 2C, Espoon keskuksessa. Mahdolliset muistutukset on toimitettava nähtävilläoloaikana.

Rakentamisen aikataulua ei liene päätetty, mutta Espoo on kiirehtinyt hanketta pääkaupunkiseudun liikenneinvestointilistalla. Varmaan menee kuitenkin useita vuosia, ennenkuin rakentaminen voi alkaa.

Tämän hetken tiedon mukaan uusi ns. kaarimallin tariffiraja kulkee Koivuhovin ja Tuomarilan välillä, eli esim. Koivuhovista on halvempi matkustaa Helsinkiin kuin Tuomarilasta. Tämä tariffi on tulossa voimaan mahdollisesti vuoden 2016 alusta. Kts. esim. HSL:n uutinen asiasta.

Rekisteröity asukasyhdistys