Rekisteriseloste

Rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä: Tuomarila-seura (tuomarila-seura@hotmail.fi, www.tuomarila.fi)
Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa: sihteeri Ritva Lassila, ritva.lassila(@)nic.fi, p. 040 5615201

Rekisterin nimi: Jäsenluettelo

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus: tiedot kerätään henkilöiltä, jotka haluavat liittyä Tuomarila-seuran jäseniksi. Käyttötarkoituksena on Tuomarila-seuran tapahtumista tiedottaminen ja yhteydenpito jäseniin. Tiedot kerätään rekisteröityjen suostumuksella vain näihin tarkoituksiin, eikä niitä käytetä muihin tarkoituksiin. Jäsentiedot hävitetään, kun henkilö ei enää ole Tuomarila-seuran jäsen.

Rekisterin tietosisältö: Tuomarila-seuran jäseniä pyydetään täyttämään ilmoittautumislomake, jossa kysytään etu- ja sukunimi, osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero.

Säännönmukaiset tietolähteet: ilmoittautumislomake. Tiedot kerätään jäseniltä ja niitä säilytetään jäsenyyden ajan.
Tietojen säännönmukaiset luovutukset: tietoja ei luovuteta eteenpäin eikä siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen perusteet:
A. manuaalinen aineisto: paperinen jäsenluettelo
B. Sähköisesti käsiteltävät tiedot: sähköisen jäsenrekisterin tiedot on ainoastaan Tuomarila-seuran puheenjohtajalla ja sihteerillä.

Rekisteröity asukasyhdistys