Vanha-Espoon asukasfoorumin keskustelutilaisuus lähialueidemme hankkeista

Asukasfoorumit ovat kaikille avoimia tilaisuuksia. Tavoitteena on, että asukkaat pystyvät yhdessä aktiivisesti osallistumaan oman alueensa kehittämiseen. Asukasfoorumeilla edistetään asukkaiden ja kaupungin vuorovaikutusta.

  • Mitkä ovat Espoon keskuksen tavoitteet sekä haasteet ja menestystekijät?
  • Toimivatko terveyskeskukset, kirjasto, oppilaitokset ja liikennejärjestelyt hyvin?
  • Mikä ja kenelle on tuleva Espoolaistentalo?
  • Ovatko asiakkaat tyytyväisiä alueen liikkeisiin ja laajenevatko kaupalliset palvelut?
  • Mitä lähivuosina toteutetaan, mihin ja kenelle tulee uusia asuntoja?
  • Miten asukkaat voisivat vaikuttaa alueillaan nykyistä paremmin?

Kutsussa tulevasta tilaisuudesta tarkemmin.

Espoon omakotiyhdistysten keskusjärjestö EOK:n muistutus nuohouksista

Joillain alueilla jo viime vuoden syksyllä odotettuja nuohoustiedotteita ei jaettukaan ja nuohous on saattanut unohtua. Nykyisin vastuu nuohouksista on asukkailla. Unohdus saattaa vaikuttaa vakuutuksien voimassa oloonkin.

Huomasittehan Länsiväylässä olleen pienen uutisen nuohouksista? https://www.lansivayla.fi/artikkeli/592445-nuohous-muuttuu-vuodenvaihteessa-nuohooja-on-nyt-tilattava-itse

Vakituisessa asuinkäytössä olevassa asunnossa tulisijathan on nuohottava kerran vuodessa.

Tähän asti alueemme on ollut jaettuna piireihin, joita ovat hoitaneet nimetyt nuohousyrittäjät pelastuslaitoksen kanssa sovittujen taksojen mukaisesti.

Vuoden vaihtuessa on piirinuohousrajat poistuneet ja pelastuslaitoksen nimeämät nuohousyrittäjät ovat nyt vapaan kilpailun piirissä.
Nuohous järjestetään nyt asukkaan ja nuohoojan välisellä sopimisella.

Näinollen ei voida enää olettaa, että nuohoojalta tulee ilmoitus nuohouksista alueellanne.

Nuohousalan yrittäjiä löytyy esimerkiksi sivustolta www.nuohoojat.fi. Tietoa lähialueen nuohoojista saa myös mm. paikallislehdistä ja osa nuohoojista lähettää myös omia esitteitään asiakkaille.

Rekisteröity asukasyhdistys